Sužadėtinių pasirengimo santuokos sakramentui programa

PROGRAMA SUSTABDYTA!

Programama skirta sužadėtiniems, besirengiantiems santuokos sakramentui. Ją sudaro dvylika susitikimų itin svarbiomis krikščioniško gyvenimo temomis.

Programa trunka maždaug mėnesį. Registruotis galima visus metus. Rugpjūčio mėn. atostogaujame.

Susitikimai vyksta pirmadieniais, trečiadieniais bei ketvirtadieniais 18:00 - 19:30 val.

Kviečiame dalyvauti:

  • besirengiančius santuokai sužadėtinius (dalyviai registruojami, išduodami baigimo pažymėjimai),
  • besirengiančių Krikštui vaikų tėvus ir krikštatėvius,
  • pageidaujančius geriau pažinti Bažnyčios mokymą apie krikščionišką Santuoką,
  • teologijos studentus, seminaristus ir besirengiančius šeimų pastoracijai.

Sužadėtinius, nepriėmusius Sutvirtinimo sakramento, kviečiame lankyti Sužadėtinių pasirengimo sutvirtinimo sakramentui programą.

Programos vadovai:

  • Alvydas Rakauskas
  • Antanas Šalaševičius

Susitikimų temos:

Nr Tema
1 Tikėjimo kelionė. Aš ir Kristus.
2 Bažnyčia ir jos misija
3 Sakramentų prasmė ir aktualumas
4 Psichologinė darna šeimoje
5 Bendravimo ypatumai šeimoje
6 Krikščioniškas požiūris į lytiškumą
7 Natūralus šeimos planavimas
8 Išpažintis
9 Eucharistijos slėpinys
10 Santuokos sakramentas
11 Šeima - namų bažnyčia
12 Malda ir šventumas