Programos

Suaugusiųjų katechumenato programa

Katechumenatas yra oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta suaugusiųjų pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą.

Jaunimo katechezės programa

Tai programa, skirta jaunuoliams nuo 13 iki 19 metų. Paskaitų temos atitinka Suaugusiųjų katechumenato programos temas, tačiau adaptuotos jaunuolių reikmėms, turi daugiau kūrybinių elementų.

Sužadėtinių pasirengimo santuokos sakramentui programa

Programa skirta sužadėtiniems, besirengiantiems santuokos sakramentui. Ją sudaro dvylika susitikimų itin svarbiomis krikščioniško gyvenimo temomis.

Sužadėtinių pasirengimo sutvirtinimo sakramentui programa

Sužadėtinius, nepriėmusius Sutvirtinimo sakramento, kviečiame lankyti Sužadėtinių pasirengimo sutvirtinimo sakramentui programą.

Katechumenato tęstinumo programos

Tai programa, skirta žmonėms, baigusiems kitas katechumenato programas ir norintiems pratęsti krikščioniškojo gyvenimo pažinimą.