Apie mus

Evangelizacinio pobūdžio susitikimai su jaunavedžiais ir suaugusiais katechumenais prasidėjo 1994 m. Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Tokių susitikimų iniciatorius buvo tuometinis bažnyčios rektorius kun. br. Astijus Kungys OFM. Nuo 1997-ųjų iki 2009 m. vidurio susitikimai vyko Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. 2002 m. buvo pradėtos Suaugusiųjų katechumenato ir jaunimo katechezės programos. 2009 m. rudenį tarnyba įsikūrė Papilio g. 5.

Vidutiniškai per metus Sužadėtinių katechezės programoje dalyvauja apie 1000 žmonių, dauguma kauniečiai. Suaugusiųjų katechumenato programoje vidutiniškai dalyvauja apie 70 žmonių, jaunimo katechezės užsiėmimuose - 30 jaunuolių iki 19 metų.