Jaunimo katechezės programa

Jaunimo katechezės programa - tai Katalikų Bažnyčios programa, skirta jaunuoliams nuo 13 iki 19 metų. Paskaitų temos atitinka Suaugusiųjų katechumenato programos temas, tačiau adaptuotos jaunuolių reikmėms, turi daugiau kūrybinių elementų.

Programa trunka maždaug 8 mėnesius, ji prasideda spalio viduryje ir baigiasi gegužę, po Sekminių.

Susitikimai vyksta antradieniais 17 - 18:30 val.

Kiekviename susitikime mokoma svarbia tikėjimo tema, po to diskutuojama mažesnėse grupelėse. Du kartus metuose organizuojamos piligriminės kelionės į Taize, ar kitus renginius, skirtus jaunimui.

Kviečiame dalyvauti:

  • norinčius pasirengti Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui,
  • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį,
  • netikinčius ir ieškančius gyvenimo prasmės.

Programos vadovai:

  • Antanas Šalaševičius
  • Ses. Liucija Grybaitė