Naujienos

2018-11-17
Rekolekcijose visuomet ieškome Dievo atsakymų į mūsų klausimus ir aiškesnės krypties savo pačių gyvenimuose. Rekolekcijose įsiklausome į Viešpateis Žodį, visuomet kviečiantį į pilnatvės ir prasmės pojūtį. Plačiau
2018-10-06
Rožinis (rožančius) yra Jėzaus gyvenimo ir Išganymo įvykių apmąstymas. Rožinis yra Biblijos tekstais pagrįsta malda. Plačiau
2018-08-28
Kviečiame į KATECHUMENATO programą Programa vyksta antradieniais nuo rugsėjo iki birželio mėnesio Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, Papilio g. 5, III a., 19.00-21.00 val. Pirmasis susitikimas naujaisiais mokslo metais suaugusiems įvyks antradienį rugsėjo 11 dieną, 19.00-21.00 val. Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems, kurie vaikystėje buvo pakrikštyti ir priėmė sakramentus, o dabar suaugę norėtų labiau pažinti ir pagilinti savo tikėjimą. Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Į tikėjimo kelionę jus kviečia Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnybos komanda ir Kauno arkikatedros klebonas kun. Evaldas Vitulskis. Informacija telefonu 8 685 36487. Plačiau
2018-07-29
Atgaivintuose Kryžių kalno atlaiduose susipina naujos ir senos šventimo formos: piligriminis žygis, dažniausiai jaunimo, į Kryžių kalną, kryžiaus nešimas, statymas, vigilija, Kryžiaus kelio ėjimas, Švč. Sakramento adoracija, katechezės, krikščioniškos muzikos koncertai, meniniai renginiai. Pagrindinę atlaidų dieną, sekmadienį, šv. Mišias aukoja suvažiavę Lietuvos vyskupai, atvyksta ir apaštališkasis nuncijus. Atlaidų programoje paprastai daug dėmesio skiriama jaunimui. Plačiau