Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus priėmė Katechumenato programos dalyviai.

2024-04-04

2024 m. kovo 30 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Velyknaktyje buvo pakrikštyti Katechumenato programos dalyviai. Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos (įkrikščioninimo) sakramentus katechumenams suteikė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Kartu Velyknakčio liturgijoje dalyvavo Kauno vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas, klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir būrys Kauno arkikatedroje tarnaujančių kunigų.

Sveikiname!

Katechumenato vadovų komanda

Tomo Jundulo nuotraukoje katechumenai, jų Krikšto tėvai su Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu ir vyskupu augziliaru Sauliumi Bužausku.