2023-24 metų Katechumenato pradžia antradienį, rugsėjo 12 d., 19.00 val.

2023-09-12
‼️ Kviečiame į KATECHUMENATO programą Pirmasis susitikimas naujaisiais 2023-24 mokslo metais antradienį rugsėjo 12 dieną, 19.00 val. Programa vyksta antradieniais nuo rugsėjo iki birželio mėnesio Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, Papilio g. 5, III a., 19.00-21.00 val. Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo, Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems, kurie vaikystėje buvo pakrikštyti ir priėmė sakramentus, o dabar suaugę norėtų labiau pažinti ir pagilinti savo tikėjimą. Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Kalbėdami apie tikėjimą žmonės kartais klausia: - Argi visos religijos nėra vienodai geros? - Kodėl katalikybė nesuderinama su tikėjimu horoskopais? - Kam eiti į bažnyčią, jeigu aš ir taip tikiu ir pasikalbu su Dievu? - Kodėl reikalinga išpažintis? - Argi Katalikų Bažnyčia nėra atsilikusi, kai neleidžia skyrybų ar kontracepcijos? - Argi išsilavinęs šiuolaikinis žmogus gali būti giliai tikintis katalikas? - Argi neužtenka būti tiesiog geru žmogumi, kam dar ta religija? - Kaip suderinti katalikišką tikėjimą su mokslo pasiekimais ir šiandieniu gyvenimu? Jeigu jums kyla panašūs klausimai ir jeigu jūs norėtumėte geriau suprasti ir gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, tada Katechumenato programa gali būti tai, ko jums reikia. Į tikėjimo kelionę jus kviečia Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnyba. Informacija telefonais 8 685 36487, 8 650 10076.