Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnyba

Programos

Rengiame kursus, skirtus suteikti katalikų tikėjimo pagrindus, padėti pasiruošti sakramentams. Kviečiame užsiregistruoti asmenis, norinčius pasirengti krikštui, pirmąjai komunijai, sutvirtinimui. Taip pat sutuoktinius, besirengiančius santuokos sakramentui. Kviečiame ir visus kitus asmenis, norinčius pagilinti tikėjimo žinias. Pabaigus kursus, išduodami pažymėjimai, su kuriais galima priimti sakramentus bet kurioje bažnyčioje.

Naujienos

2023-01-28
Atsinaujinimo Dienoje dalyvauja kardinolas Audrys Bačkis, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kun. Algirdas Toliatas. Vyks tiesioginė transliacija yoytube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=bViGW6Qk0R0 Plačiau
2022-10-17
Atsinaujinimo Dienoje spalio 23 d. dalyvauja Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas, Panevėžio yskupas emeritas Jonas Kauneckas ir doc. dr. Lina Šulcienė. Laukiame! Plačiau
2022-09-12
Programa vyksta antradieniais nuo rugsėjo iki birželio mėnesio Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, Papilio g. 5, III a., 19.00-21.00 val. Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo, Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Plačiau