Kauno arkikatedroje bazilikoje.

2020-05-26

Katechumenato programos dalyvių Sutaikinimo pamaldos Kauno arkikatedroje bazilikoje vyks gegužės 26 d. 19 val.  Bus klausoma išpažinčių.