Liturgijos pradžia birželio 24 d. 11 val.

2020-06-24

Nuo 11 val. iki 13 val. žiūrėti gyvai: 
https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-televizija
„Birželio 24-ąją, švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkikatedroje bazilikoje įvyks iškilmingas naujojo ganytojo sutikimas! Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstutį Kėvalą popiežius Pranciškus paskyrė vasario 19 dieną.
Naujojo arkivyskupo sutikimo iškilmės prasidės 11 val. prie Kauno arkikatedros durų; iš čia bus palydėtas į Švenčiausiojo Sakramento koplyčią, kur trumpai tyloje pasimels, po to vadovaus iškilmingai Eucharistijos liturgijai, švęsimai drauge su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais bei visos Dievo tautos atstovais.
Šventoriuje prie Kauno arkikatedros bus įrengti tiesioginės pamaldų transliacijos ekranai, kad maldininkai galėtų pasitikti savo naująjį Ganytoją.“ 
kaunoarkivyskupija.lt       
Nuotrauka Alvydo Rakausko, 2015.