Kauno arkikatedroje bazilikoje Sekminių vigilijos šv. Mišiose suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

2019-06-09

Sutvirtinimo sakramento suteikimo vaizdo įrašas.

Katechumenato programos 2018 - 2019 m.m. dalyvių Sutvirtinimo sakramento šventė Sekminių vigilijos Eucharistijoje. 
Apeigoms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ. 
Įžanginis žodis - 01:32.
Žodžio liturgija - 04:10.
Evangelija (Kauno Kunigų Seminarijos rektorius Ramūnas Norkus) - 11:30. 
Kauno arkivyskupo emerito Liongino Virbalo  SJ pamokslas - 12:36. 
Krikšto įžadų atnaujinimas - 22:06. 
Sutvirtinimo sakramento teikimas - 23:10. 
Bendruomeninė malda - 43:19.
Aukos liturgija - 44:49
Komunija - 51:22. 
Kauno arkikatedros bazilikos klebono kun. Evaldo Vitulskio baigiamasis padėkos žodis - 53:14. 
Kauno arkikatedra bazilika. Filmavo Alvydas Rakauskas (Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnyba). 2019 06 08.