Laukiame Šventosios Dvasios dovanų išsiliejimo!

2019-06-08

Katechezės tarnyba primena, kad Sutvirtinimo sakramentas Kauno arkikatedroje bazilikoje baigusiems katechumenato programą bus teikiamas šeštadienį, birželio 8 d., 18 val. Sekminių vigilijos šv. Mišiose.

Nuo 17 val. renkamės katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ raštinėje, esančioje adresu Vilniaus g. 3, Kaunas.