Verstos į lietuvių kalbą

2018-10-30
Pranciskus

Oficialius tekstus kitomis kalbomis rasitewww.vatican.va

Kalba susitikime su Prezidente, valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais, 2018 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus S. Daukanto aikštėje.
Kalba ir malda Aušros Vartų koplyčioje, 2018 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus Aušros Vartai.
Kalba jaunimui, 2018 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje.
Šv. Mišių homilija, 2018 m. rugsėjo 23 d. Kauno Santakos parke.
Viešpaties angelo malda, 2018 m. rugsėjo 23 d. Kauno Santakos parke.
Kalba kunigams, pašvęstiesiems ir seminaristams, 2018 m. rugsėjo 23 d. Kauno Arkikatedroje.
Malda prie paminklo okupacijų aukoms atminti, 2018 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus Lukiškių aikštėje.

Lietuvos vyskupų sveikinimai ir padėkos Šventajam Tėvui:

Arkivyskupo Gintaro Grušo kreipimasis į popiežių Pranciškų
Arkivyskupo Liongino Virbalo sveikinimas ir padėka Šventajam Tėvui
Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas Šventajam Tėvui