Tema Mokymas „Keturios pagrindinės dorybės“. Katechumenato programa

2024-03-03

Katechumenato įkrikščioninimo programa.

Tema „Keturios pagrindinės dorybės“.

Temą vedė Suaugusiųjų katechezės tarnybos koordinatorė katechetė Rūta Šalaševičienė.

© Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų Katechezės tarnyba, Papilio g. 5, Kaunas.

© Filmavo Alvydas Rakauskas. Kaunas, 2024 m. vasario 6 d.

Įrašą žiūrėti čia: https://youtu.be/5WADba2JFU4