Didžioji savaitė karantino sąlygomis. Numatomos tiesioginės transliacijos

2020-04-08

Nuorodos į tiesiogines transliacijas internete veikia tik nurodytos transliacijos metu.
Liturginiai Šventojo Rašto skaitiniai: lk.katalikai.lt
Velykų stalo valgių palaiminimas PDF
Kaip dalyvauti stebint transliaciją? | Kaip priimti dvasinę Komuniją? | Dvasinės Komunijos malda
Nuorodų į tiesiogines transliacijas feisbuke ieškokite vyskupijų ir parapijų puslapiuose.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Krizmos Mišios
10 val. iš Vilniaus arkikatedros (Marijos radijas)
11 val. iš Telšių katedros (YouTube)
---
Paskutinės Vakarienės Mišios
18 val. iš Vilniaus arkikatedros (LRT Plius)
18 val. iš Telšių katedros (YouTube)
19 val. iš Šiaulių katedros (Marijos radijas)
20 val. iš Dievo Gailestingumo šventovės (YouTube)

DIDYSIS PENKTADIENIS
9.15 val. Kryžiaus kelias iš Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčios (YouTube)
---
Kristaus Kryžiaus pagerbimo pamaldos
18 val. iš Telšių katedros (YouTube)
18 val. iš Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčios (YouTube)
19 val. iš Kaišiadorių katedros (Marijos radijas)
20 val. iš Dievo Gailestingumo šventovės (YouTube)
---
21.55 val. Kryžiaus kelias iš Vatikano bazilikos (LRT televizija)

AKTUALU KARANTINO METU
Kaip DIDŽIOJI SAVAITĖ IR VELYKOS bus švenčiamos VYSKUPIJOSE

| KAUNO ARKIVYSKUPIJA | VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA
| Šiaulių vyskupija | Kaišiadorių vyskupija
| Telšių vyskupija | Panevėžio vyskupija
| Vilkaviškio vyskupija | KARIUOMENĖS ORDINARIATAS