Liepos 8 d., sekmadienį, atlaidai Žemaičių Kalvarijoje.

2018-07-08

Meldžiamės už šeimas Lietuvoje, prašant joms Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės užtarimo.

Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez QUINTANA.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios. Po jų -giedama Švč. Mergelė Marijos litanija ir kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

12.00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

19. 00 val. vakarinės šv. Mišios. Po jų iškilminga procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

8. 00 val. - 20. 00 val. Švč. Sakramento adoracija Nukryžiuotojo Jėzaus Slaugos Namų koplyčioje (Tvenkinio g. 1).